Välkommen till bostadsrättsföreningen Plommongården i Dalen

  
                                               

Den här hemsidan är en informationskanal för oss som bor på Plommongården, och för dig som vill veta mera om oss. Här berättar bostadsrättsföreningens styrelse regelbundet om vad som händer på gården, hur styrelsens arbete fortlöper och om annat som kan vara av intresse för oss alla.
Om du har frågor eller funderingar, eller om du vill berätta något som du tror att dina grannar kan vara intresserade av - skriv ett mail till styrelsen: info@plommongarden.se   
Information gällande garagerenoveringen
De närmsta veckorna kommer det förekomma störande ljud på grund av den pågående garagerenoveringen. Betongavverkningen kommer utföras med vattenbilsutrustning för att minimera störande ljud i möjligaste mån. Vid ev. frågor vänligen kontakta styrelsen.
Garagerenoveringen påbörjas den 2:a maj.
Pga detta kan inte miljöstugan användas efter 28 april.
Intresserad av att gå med i styrelsen eller en arbetsgrupp? 
Kontakta i så fall valberedningen respektive styrelsen. valberedning@plommongarden.se  info@plommongarden.se
Att tänka på inför renovering, flyttning och leveranser
Under rubriken Trivselregler här till vänster hittar du information angående vad man bör tänka på vid renovering, flyttning och  leveranser.
En annan sak att tänka på vid renovering är att gärna meddela styrelsen att ni utför en renovering, så att inga missförstånd uppkommer.
Extrastämma angående garaget hölls torsdag 24/9 kl 19.00
Protokoll återfinns under rubrik Stämma här till vänster,
Årets brandskydds inspektion utfördes på gården den 20 juli
En längre rapport kommer inom kort, men redan nu fick vi påpekanden om vissa saker som innebär brandfara och böter. Vi måste    tillsammans se till att bli bättre på att hålla gemensamma utrymningsvägar framkomliga!
Under inspektionen hittades; cyklar, barnvagnar, gasolgrillar, möbler och dörrmattor i loftgångar och trapphus, dessa är del av den      allmänna   ytan och är utrymningsvägar som inte får blockeras!

Myndigheten markerade vissa enkla åtgärder för oss:

  • Ställ inget brännbart i trapphuset!
  • Blockera inte utrymningsvägar!

Självklart vill ingen av oss utsätta sig själv, sin familj eller någon annan för fara, så vi måste bli bättre på de ovanstående    punkterna. Hela  informationsbladet, som också kommer sättas upp i trapphusen och delas ut i låghusen, finner du under  ”Trivselregler” här till  vänster.

Krånglande hiss?
Om någon är fast i hissen, ring 08-522 258 00
Om något är fel med hissen, kontakta styrelsen med ett SMS till 0739-912 470

OBS! Nya rutiner för felanmälan
Från och med nu anmäler du fel av olika slag till vår tekniska förvaltare T&T Förvaltnings AB, antingen på telefon eller med hjälp av ett  webformulär.

För mer detaljer - se Felanmälan här till vänster.

Dalen, däribland Plommongården, K-märkt

Sedan några år tillbaka är bostadsområdet Dalen K-märkt i den gröna klassen vilket innebär att det har ett högt kulturhistoriskt värde. Här  ingår alltså Plommongården. Det är jätte kul men innebär också att vi har  ett ansvar och några begränsningar,

För oss gäller det främst utsidan av fastigheten, det som syns utifrån, tex färg på byggnader, utformning av fönster och dörrar etc.

Därför måste vi tillfråga kommunen när en port, ytterdörr eller fönster ska bytas ut eller renoveras. Detta gäller även säkerhetsdörrar. I vissa fall behövs också bygglov.

Därför ombeds alla bostadsrättsinnehavare att kontakta styrelsen innan man gör en förändring av lägenheten på den del som syns utifrån, så  att styrelsen i sin tur kan kontakta kommunen och få ett OK på  förändringen/reparationen.

Bredbandsuttag i alla lägenheter.

I varje lägenhet finns ett bredbandsuttag levererat av Ownit. Uppkoppling med en hastighet på 100 mbts ingår i avgiften du betalar.
Om du däremot vill ha draget till andra rum i lägenheten, en router för sladdlös uppkoppling eller en tjänstefördelare som även ger telefoni och  TV, ingår detta ej i avgiften.

Kontakta i så fall Ownit på telefon 08- 52507300 eller besök deras hemsida http://ownit.se för information om priser och hur du beställer.

Fråga innan du byter köksfläkt!

Du som funderar på att byta din köksfläkt - hör av dig till styrelsen så att du får information om vilka sorts fläktar du kan installera.
Annars riskerar du att förstöra hela ventilationssystemet och trycka in ditt matos till dina grannar.   

Var med och utveckla klubblokalen!
 
 Vi har tidigare diskuterat vad klubblokalen kan användas till och vilken utrustning som kan behövas för olika aktiviteter. 
 Hör av dig till styrelsen om du vill starta en arbetsgrupp för detta ändamål.

 

Gårdsomdaningen

 Under rubriken Gårdsomdaningen här till vänster kan du läsa om projektet och se bilder. 

Webbredaktör
Martin Anmark